Καταδυτικές τοποθεσίες

Τοποθεσία Περιγραφή Μεγ.Βάθος Ελ. απαιτούμενες καταδύσεις Επίπεδο
Americano Υφαλος 14m 0 All levels
Noes arc Βραχώδης 7m 0 Kids, Beginners
Poseidon’s gate Υφαλος 16m 4 Open Water
Canyon Τοίχος, σπηλιά 34m 30+ Advance+
Kastri Ύφαλος 18m 4 Open water
Beach Ύφαλος 25m 4 Open water
Caves Σπυλιά 22m 4 Open water
Wall Τοίχος 34m 20+ Advance
Light House Τοίχος, ύφαλος 40m 50+ Advance
Island ύφαλος 30m 10+ Advance
Abyssal Τοίχος 40m 30+ Advance
BC Ναυάγιο 40m 30+ Advance
The bardge Ναυάγιο, τοιχος 24m 20+ Open Water

Χάρτης


Americano


Light house


The Wall


The Canyon